ویژگی های برجسته ویتامین های مورد استفاده در مکمل های رضوان نسبت به ویتامین های موجود در بازار

فاکتورهای بسیاری بر پایداری ویتامین ها موثر هستند که می توان از این میان به دما، میزان رطوبت، pH ، اکسیژن، نور و تابش ، بازدارنده ها، انرژی، مدت زمان نگهداری و حضور عناصری مانند مس، آهن اشاره کرد. با توجه به فاکتورهای یاد شده می توان نتیجه گرفت که ویتامین ها ترکیبات بسیار حساس و آسیب پذیر می باشند و لازم است که ویتامین ها از تاثیرات مخرب این فاکتورها، در جهت حصول اطمینان از اثرات مطلوب و مورد انتظار در مکمل و خوراک نهایی، محافظت شوند. شکل زیر برخی از فاکتورهای موثر بر پایداری ویتامین ها را نشان می دهد.

همان طوری که اشاره شد، مدت زمان نگهداری پارامتری بسیار تاثیرگذار بر پایداری ویتامین ها می باشد ویتامین های مورد استفاده در مکمل های رضوان نسبت به سایر ویتامین های موجود در بازار از پایداری بسیار خوبی در شرایط یکسان (مدت زمان نگهداری و میزان رطوبت یکسان) برخوردار می باشند. نمودار زیر به خوبی نشان می دهد که ویتامین های مورد استفاده در مکمل های رضوان در مدت زمان نگهداری 1 ماه و 3 ماه از پایداری صد در صدی برخوردار می باشند در حالیکه سایر ویتامین های موجود در بازار در مدت زمان نگهداری 1 ماه و 3 ماه به ترتیب دارای پایداری 83.7 و 78.6 درصدی می باشند. بنابراین مکمل سازی رضوان بر پایه اصل مشتری مداری خود، این اطمینان را می دهد که ویتامین های مورد استفاده در مکمل سازی رضوان در طول مدت نگهداری از پایداری 100 درصدی بهره مند هستند و هیچ نگرانی از این جهت وجود ندارد. نمودار زیر گویای واضحی بر این ادعا می باشد.

 علاوه بر مدت زمان نگهداری، فاکتور بسیار مهم و حائز اهمیت دیگری که بر پایداری ویتامین ها تاثیر منفی دارد، میزان رطوبت می باشد. ویتامین های مورد استفاده در مکمل های رضوان باز هم از این حیث نسبت به سایر ویتامین ها پایداری بالایی دارند که بصورت تجربی ثابت شده و نتایج این کار تجربی در نمودار زیر آورده شده است که به تفصیل در مورد آن پرداخته می شود. همان طور که مشاهده می شود. ویتامین A مورد استفاده در مکمل های رضوان در مدت زمان نگهداری 1 ماه و میزان رطوبت 50% دارای پایداری 96درصدی می باشد در حالیکه این عدد در مورد سایر ویتامین های موجود در بازار 69 درصد است. و این اختلاف 30 درصدی بسیار جای بحث و تامل دارد. همچنین با افزایش میزان رطوبت به 80 درصد، پایداری ویتامین A مورد استفاده در مکمل های رضوان به 80 درصد می رسد ولی پایداری سایر ویتامین های مشابه بطور ناگهانی به 8 درصد کاهش می یابد. بر اساس این مستندات می توان نتیجه گرفت که رطوبت اثر مخربی بر پایداری ویتامین های مورد استفاده در مکمل های رضوان ندارد.

 

  رفرنس: خوراک و مکمل سازی دام و طیور رضوان - مسئول فنی مکمل سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال: سه شنبه 30 خرداد 1396