اسید گلوتامیک و نقش آن در تغذیه طیور

پژوهش ها نشان می دهند که استفاده از برخی از اسیدهای آمینه سنتتیک در جیره طیور و مکمل سازی جیره با آنها باعث بهبود رشد و عملکرد و خصوصیات لاشه طیور می شود. اسیدآمینه گلوتامین یکی از فراوان ترین اسیدهای آمینه موجود در پلاسمای خون است که وظایف بسیار مهمی در ساختار عضلات و افزایش وزن دارد. اسید آمینه گلوتامین با واسطه آنزیم گلوتامین سنتتاز از ترکیب اسید آمینه گلوتامیک و آمونیاک ساخته می شود که این فعالیت آنزیمی در عضلات چشم گیر است.
به خوبی مشخص شده است که اسید آمینه گلوتامین یک تامین کننده انرژی برای سلول های روده بوده و همچنین این اسید آمینه باعث افزایش تولید میوسین در روده شده و در تعدیل بیان ژن نقش دارد.  بنابراین اسید آمینه گلوتامین نقش بسیار مهمی در حفظ یکپارچگی و تمامیت دستگاه گوارش و همچنین رشد باکتری های مفید داشته و با بهبود تولید میوسین دیواره روده را در برابر تهاجم باکتری های مضر محافظت می کند.
همچنین اسید آمینه کلوتامین باعث کاهش نیتریک اکساید و افزایش تولید برخی از هورمون ها همچون هورمون رشد در پرندگان می شود. اسید آمینه L- گلوتامین نقش مهمی در انتقال نیتروژن بین بافت ها بویژه از عضلات به کبد، کلیه و روده  دارد و بنابراین نقش بسیار مهمی در سنتز  و تجریه پروتیین ها بازی می کند. همچنین این اسید آمینه نقش بسیار مهمی در ابقا و تعادل آب در عضلات بازی می کند.
یک پژوهش در سال 1994  میلادی نشان داد که این اسید آمینه در متابولیسم چربی نقش داشته و از تجریه پروتیین عضلات جلوگیری می کند. همچنین اسید آمینه کلوتامین در سنتز اسید آمینه آرژنین نقش داشته و از سوی دیگر باعث افزایش فعالیت ژن مسول آنزیم mTOR پروتیین کیناز می شود .
افزایش تولید این آنزیم باعث تحریک رشد و همچنین تمایز سلول ها و کاهش تجزیه و تحلیل پروتیین ها  می شود که نتیجه آن افزایش رشد عضلات می باشد. پژوهشی وجود دارد که نشان می دهد افزودن 0.5 درصد اسید گلوتامیک به جیره بلدرچین ژاپنی میتواند باعث افزایش وزن زنده و کاهش ضریب تبدیل خوراک در این پرنده شود.

منبع :

Gholipour ,V., M. Chamani, H. Agdam Sharyar, A. Sadeghi and M. Aminafshar. 2018. Effects of dietary L-glutamine supplement on performance, characteristics of the carcase and intestinal morphometry in guinea fowl chickens (Numida meleagris). Italian Journal Of Animal Science.

(گروه تحقیق و توسعه شرکت رضوان دانه تبریز)

تاریخ ارسال: شنبه 1 دي 1397