راه های پیشگیری از کانی بالیسم (قسمت دوم)

در قسمت اول مقاله به این نکته اشاره شد که کانی بالیسم عمدتا یک مشکل مدیریتی است به طوری که تراکم بالای جوجه ها در سالن، دمای نامناسب در دوره رشد و پرورش، شدت نور زیاد، کافی نبودن تعداد آبخوری و دانخوری و همچنین عدم تعادل در جیره مصرفی همگی می تواند منجر به بروز عارضه کانی بالیسم در پرندگان شود. حال در قسمت دوم مقاله،  به یک سری از نکات دیگر اشاره خواهیم کرد که رعایت آنها می تواند باعث کاهش خطر کانی بالیسم یا دگر خواری در پرندگان شود:

1) مخلوط کردن گونه های مختلف پرندگان و همچنین نگهداری یک گونه با رنگ های مختلف می تواند باعث بروز عارضه کانی بالیسم شود. به عنوان مثال برخی از مرغداران بومی، اقدام به پرورش و نگهداری چندین سویه مرغ بومی با رنگ های مختلف می کنند که همین امر می تواند باعث بروز عارضه کانی بالیسم در پرندگان شود. بنابراین تا میتوانید پرندگانی با ظاهر یکسان انتخاب کرده و پرورش دهید. همنچنین نگهداری مرغ های پا پری، مرغ های کاکل دار و مرغ هایی که شکل ظاهری بعضی از آنها با عموم افراد گله متمایز است می تواند باعث تحریک شروع کانی بالیسم در گله شود. 

2) از تغییر ناگهانی در سیستم آبخوری و دانخوری پرندگان اجتناب کنید. چراکه این امر می تواند باعث عصبانیت پرندگان شود، که همین امر زمنیه ساز بروز دگرخواری است.

3) منبع نوری را در نزدیکی لانه های تخمگذاری نصب نکنید و برای هر 5 مرغ یک لانه در نظر بگیرید. نصب منبع نور در نزدیکی لانه های تخمگذاری میتواند باعث تحریک نوک زدن به ناحیه کلواک مرغ های تخمگذار توسط سایر افراد گله شود.

4) پرندگان فلج شده، آسیب دیده و تلف شده را به سرعت از گله خارج کنید، چراکه پرندگان سالم و قوی به دلیل رفتار اجتماعی و تمایل به سلطه طلبی دوست دارند که به پرندگان ضعیف و فلج شده نوک بزنند. عدم دقت به این نکته میتواند باعث شیوع عارضه کانی بالیسم در گله شود.

5) سرعت رشد پرها در بروز عارضه کانی بالیسم موثر است. پر درآوری در برخی از سویه ها و نژادهای پرندگان آهسته تر از سویه های دیگر است. چنین پرندگانی بیشتر در معرض حملات سایر پرندگان قرار می گیرند. پرندگانی با سرعت پردرآوری متفاوت را در کنار هم پرورش ندهید. 

منبع :

Clauer, P.J. 2009. Cannibalism: Preventation and Treatment. Virginia cooperative extention.


                                (گروه تحقیق و توسعه شرکت تولیدی بازرگانی رضوان دانه تبریز)

تاریخ ارسال: سه شنبه 25 دي 1397