چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته ایران - تبریز 1395

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته ایران در تاریخ 22 تیر ماه در سالن پروین اعتصامی نمایشگاه های بین المللی تبریز با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی افتتاح شد.
این نمایشگاه با رویکرد ایجاد تعامل بیشتر بین فعالین صنعت دام، طیور و آبزیان و صنایع وابسته، توسعه صادرات برای خروج مازاد محصولات تولیدی، رونق صنعت دام و طیور و آبزیان و دامپزشکی ایران و رعایت استانداردهای بین المللی به مدت چهار روز تا 25 تیرماه برگزار شد.
همچنین همزمان با این نمایشگاه، هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، ادوات، محصولات و فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک، نهاده ها، سموم و صنایع وابسته ایران در سالن شهریار نمایشگاه های بین المللی تبریز برپا بود.
تاریخ ارسال: پنجشنبه 7 مرداد 1395