بازدید از نمایشگاه دام و طیور هانوفر (EuroTier)

نمایشگاه دام و طیور هانوفر (EuroTier) نمایشگاهی خیلی مهم در زمینه تولیدات دامی و طیوری در جهان می باشد. این نمایشگاه امکان ارائه نوآوری ها، روندها و چشم انداز این صنعت را برای علاقمندان و فعالان این عرصه فراهم می کند. نمایشگاه دام و طیور هانوفر دامنه وسیعی مرتبط به صنعت دام و طیور از گاو شیری، طیور، گوسفند و آبزیان و همچنین پیشرفت های تکنولوژی برای صنعت دام و مدیریت و خدمات در این بخش را به نمایش می گذارد. نمایشگاه دام و طیور آلمان هر دو سال یکبار در شهر هانوفر آلمان برگزار می شود. همچنین در این نمایشگاه سخنرانی های متنوع و بخشهای اطلاع رسانی و همچنین کنفرانسها و همایشها با موضوعات مختلف و مرتبط با دامپروری مدرن در این نمایشگاه برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 13 دي 1395