آزمایشگاه

با توجه به توسعه روز افزون صنایع تولید کننده خوراک دام و طیور و اهمیت آن در سلامت دام و طیور و تولید محصولات بهداشتی و سالم، وجود آزمایشگاه مسئول و واحد کنترل کیفی متعهد در ارتباط، بیش از پیش حائز اهمیت می باشد. در این راستا واحد آزمایشگاه رضوان دانه تبریز به منظور ارائه ی محصولات با بهترین کیفیت و ارزش غذایی بالا تاسیس شده است. لازم به ذکر است که برای دستیابی به این هدف، آگاهی از اطلاعات غذایی و آنالیز مواد اولیه و خوراک تولیدی، ضروری می باشد. به این منظور آزمایشگاه با بهترین دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی تجهیز گردیده است.

واحد تولیدی رضوان دانه تبریز که خود از دامداران استان می باشد، از کارشناسان با تجربه و متخصص در راستای هدف اصلی خود که ایمان به کیفیت محصولات تولیدی است، بهره جسته است. علاوه بر آنالیز خوراک تهیه شده، آنالیز و تعیین درصد خلوص مواد اولیه نیز در برنامه کاری آزمایشگاه گنجانده شده است. هدف اصلی آزمایشگاه، حصول اطمینان از کیفیت محصول نهایی است.


توانمندی های آزمایشگاه خوراک دام رضوان:

اندازه گیری درصد خلوص مواد معدنی اولیه
اندازه گیری چربی
اندازه گیزی پروتئین خام
اندازه گیری پروتئین قابل هضم
اندازه گیری فیبر
اندازه گیری رطوبت
اندازه گیری TVN
اندازه گیری کلسیم
اندازه گیری فسفر
اندازه گیری خاکستر
اندازه گیری عدد پروکسید