تماس با ما

کارخانه: تبریز، جاده آذر شهر، جنب پلیس راه خسروشهر، اول جاده آخولا

تلفن: +98 413 2442400

فاکس: +98 413 2442474

کد پستی: 51971-64999

صندوق پستی: 535551146

آدرس پست الکترونیکی: info@rezvanfeed.com

آدرس پست الکترونیکی کنترل کیفی: qc@rezvanfeed.com

:: برای تماس سریع از این فرم استفاده کنید

نام و نام خانوادگی: شرکت/سازمان/موسسه:
کشور: سمت:
شهر: تلفن تماس:
آدرس: شماره تلفن همراه:
پست الکترونیکی: فاکس:
فایل پیوست:
کد پستی:
پیام شما:
ارسال