محصولات اسب

خوراک اسب رضوان دانه تبریز شامل کنسانتره تخصصی اسب می باشد که قابلیت هضم بالایی داشته و براساس تمامی نیازهای غذایی اسب فرموله شده است. کنسانتره تخصصی اسب رضوان دارای انرژی بالایی بوده و موجب شادابی و چابکی حیوان می شود و سلامت اسب را تضمین می کند.