محصولات

شرکت رضوان دانه تبریز در تولید محصولات خود از تكنولوژی استفاده کرده و با بکارگیری تجربه کارشناسان خبره صنعت دامداری، از بدو تاسیس، صداقت به عنوان یک اصل ممتاز در کیفیت محصولات تولیدی بوده، تمامی آن نیروهای متخصص، متعهد پایبند به آرمان ها و اصول اخلاقی کارخانه در فضایی مبتنی بر فکر سالم، دانش و نوآوری مشغول فعالیت می باشند.

محصولات دامی

محصولات دامی

رضوان دانه تبریز شامل انواع خوراک کامل دام، کنسانتره های 10 درصد و مکمل های معدنی و ویتامینه R1، R2 و مکمل دوره انتقال می باشد که تامین کننده تمامی احتیاجات غذایی دام بوده، عملکرد تولیدمثل را بهبود بخشیده، موجب افزایش عمر مفید گله و تثبیت رکورد گله می شود. استفاده از خوراک دام رضوان ضامن دام بوده و بیماریهای متابولیکی را کاهش می دهد.

محصولات طیور

محصولات طیور

محصولات طیور
شایان ذکر است محصولات طیور شرکت رضوان دانه تبریز با جیره های متنوع بر اساس سویه های رایج موجود در ایران و با لحاظ نمودن شرایط اقلیمی و تجارب شخصی مرغدار تهیه و تنظیم و تولید می گردد بنابراین توصیه های ما بر اساس دانش و تجربیات علمی روز در سطح جهان می باشد تا با کاربردی کردن تفکر علم روز دنیا در صنعت طیور ایران، همواره بتوانیم به بهترین محصول با کیفیت برسیم چرا که مصمم به تولید برتریم. در این راستا گروه علمی شرکت رضوان همواره در کنار مرغداران عزیز وظیفه راهنمایی مرغداران و سایر علاقمندان شاغل در صنعت طیور را بر عهده دارد.

محصولات اسب

محصولات اسب

خوراک اسب رضوان دانه تبریزشامل کنسانتره تخصصی اسب می باشد که قابلیت هضم بالایی داشته و براساس تمامی نیازهای غذایی اسب فرموله شده است. کنسانتره تخصصی اسب رضوان دارای انرژی بالایی بوده و موجب شادابی و چابکی حیوان می شود و سلامت اسب را تضمین می کند.